O firmieProfil działania firmy

Firma DROP S.A. jest jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży drobiarskiej w Polsce. Spółka należy do światowej czołówki w produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności najwyższej jakości. Produkty DROP S.A. znajdują coraz szersze uznanie wśród konsumentów krajowych i zagranicznych. Znajduje to potwierdzenie nie tylko w rosnącej sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym, lecz także w licznych nagrodach i wyróżnieniach. Drób będący surowcem do produkcji karmiony jest paszami pochodzenia roślinnego. Procesy produkcyjne są zgodne ze standardami Unii Europejskiej pod względem sanitarnym i technologicznym. Nowoczesne technologie, system zapewnienia bezpieczeństwa żywności - HACCP, stały nadzór weterynaryjny i wysoko wykwalifikowana kadra, przyczyniają się do powstania wyrobu najwyższej jakości potwierdzonych certyfikatami: BRC, IFS, GOST, Halal.

Grupa Drosed

Firma DROP S.A. od lutego 2015 roku znajduje się w strukturach Grupy Drosed, której strategicznym akcjonariuszem jest francuska Grupa LDC - europejski lider branży drobiarskiej. Przejęcie firmy Drop jest kolejnym milowym krokiem do realizacji strategii Grupy, która zakłada: optymalizację produkcji przemysłowej kurczaka, kaczki, gęsi i konserw we wszystkich zakładach, znalezienie nowych obszarów zaopatrzenia w drób oraz rozwinięcie działalności eksportowej. Drop, podobnie jak pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Drosed, pozostaje autonomicznie zarządzaną firmą, realizującą cele całej Grupy.

 

 

 

 


Polecamy więc Firmę „Binsztok i Partnerzy” jako rzetelnego wykonawcę usług szkoleniowych,
który z jednej strony oferuje szczególnie przydatny pakiet zajęć rozwojowych dla różnych branż,

a z drugiej stanowi olbrzymie wsparcie w procesach pozyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
(np. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy z projektów unijnych)

wyręczając w przygotowywaniu, realizacji oraz rozliczaniu wszelkich kwestii.